Fundacja Osuchowa

Przekaż 1% podatku na Fundację Osuchowa!

KRS: 0000365792
Cel szczegółowy: OSUCHOWA

Fundacja Osuchowa

Jak wypełnić zeznanie w tradycyjny sposób? Zapoznaj się z poniższą instrukcją.

UWAGA: Fundacja Osuchowa może uzyskiwać 1% podatku dopiero od 2020 roku. W związku z tym – podobnie jak w poprzednim roku – korzystamy z życzliwości Stowarzyszenia Młodzieżowego Niniwa, które 1% będzie zbierać w naszym imieniu – stąd niezmiernie ważne jest wpisanie celu szczegółowego.

Wzór wypełnienia formularza

Pobudka
jest zainicjowaną w 2015 roku przez Grzegorza Brauna organizacją katolicką, patriotyczną i wolnościową, której podstawowy program brzmi:
KOŚCIÓŁ – SZKOŁA – STRZELNICA – MENNICA

KOŚCIÓŁ
Wspieramy i z największą troską pielęgnujemy odwieczną i niezmienną Tradycję Kościoła Katolckiego, działając na rzecz jak najszerszego dostępu do starożytnej i czcigodnej Mszy łacińskiej.

SZKOŁA
Naszym podstawowym celem jest ochrona polskich dzieci i młodzieży przed dezinformacją i deprawacją – przede wszystkim poprzez tworzenie nowych i wspieranie istniejących szkół katolickich.

STRZELNICA
Działamy na rzecz wzmocnienia kondycji psychicznej i fizycznej, a jednocześnie zwiększenia zdolności samoobronnych naszych rodaków i potencjału obronnego całej Ojczyzny – m.in. poprzez popularyzowanie i ćwiczenie kunsztu strzeleckiego.

MENNICA
Chodzi o szerzenie świadomości ekonomicznych uwarunkowań w życiu publicznym i prywatnym, a także o zapewnienie realnych podstaw materialnych naszej działalności.

Możesz również wesprzeć działalność Pobudki przekazując darowiznę na cele statutowe.

Przekaż darowiznę

Przelew bankowy PayPal tpay
Przekaż darowiznę za pośrednictwem prostego formularza - teraz z obsługą kodów QR dla aplikacji mobilnych.

Dane do wpłaty:

Fundacja Osuchowa
Ul. Transportowców 11
02-972 Warszawa

Wpłaty złotówkowe:
PLN: 86 8923 0008 0029 5457 2000 0003

Wpłaty walutowe:
EUR: PL43 8923 0008 0029 5457 2000 0001 (SWIFT: POLUPLPR)
USD: PL16 8923 0008 0029 5457 2000 0002 (SWIFT: POLUPLPR)

Tytuł wpłaty: „Darowizna na cele statutowe”

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
E-mail kontakt@pobudka.org
Tel. +48 722 338 334

(c) 2018 Fundacja Osuchowa

Strona zapisuje na urządzeniu końcowym informacje w postaci tzw. plików cookies w celu świadczenia usług oraz monitorowania ich jakości za pomocą Google Analytics.
Wyłączenie zapisu plików cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień urządzenia - w tym celu proszę postępować zgodnie z instrukcją producenta.