Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Formularz zgłoszeniowy na Tradi-Wakacje Młodych 2023

  Zapraszamy na Tradi-Wakacje Młodych - jest to forma wypoczynku dla młodzieży katolickiej w wieku ok. 14-17 lat, połączona z programem w obszarach:
  - Kościół
  - Szkoła
  - Strzelnica
  - Mennica

  W tym roku Tradi-Wakacje odbędą się w ośrodku wypoczynkowym k. Częstochowy w dniach od 19 do 27 lipca, a ich koszt wynosi 1380zł. Kwotę tę należy opłacić w 2 ratach: zaliczkę 600 zł w ciągu 3 dni od rejestracji, a pozostałą część do końca czerwca na konto:

  FUNDACJA POBUDKA
  Ul. Transportowców 11
  02-858 Warszawa
  Nr konta: 69 1020 1664 0000 3102 0671 6221

  W tytule wpłaty prosimy napisać “Darowizna na cele statutowe” oraz imię i nazwisko uczestnika.

  Liczba miejsc jest ograniczona. Wciąż można rejestrować uczestników, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Imię i nazwisko uczestnika

  Data urodzenia uczestnika (dd-mm-rrrr)

  Miejscowość zamieszkania uczestnika

  Imię i nazwisko rodzica

  Tel rodzica

  Mail rodzica

  Oświadczenia rodzica

  Każde zgłoszenie potwierdzamy mailem zwrotnym.

  Kontakt i informacje:
  Jan Krysiak, koordynator obszaru "Szkoła" organizacji Pobudka
  mail szkola@pobudka.org
  tel. 604918325