Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

IV Konferencja Pobudki Szkoła, 23 listopada 2019

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników
IV Konferencji Pobudki SZKOŁA

Zgłaszam swoje uczestnictwo w Konferencji Pobudki Szkoła i zobowiązuję się do uiszczenia związanych z tym opłat. Koszt to 25 zł - obejmuje koszty organizacji Konferencji

1. Informacje o zgłaszającym:

Imię*:

Nazwisko*:

Miejscowość*:

Aktualne dane do kontaktu*

Tel.*:

E-mail*:

Nazwa Klucza Pobudki (dot. Budzików będących członkami Klucza Pobudki):

RAZEM DO ZAPŁATY: 25 zł
Dane do wpłaty zostaną przesłane e-mailem.

Pola obowiązkowe zaznaczono gwiazdką