Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

IV Konferencja Pobudki Szkoła, 23 listopada 2019

  Formularz zgłoszeniowy dla uczestników
  IV Konferencji Pobudki SZKOŁA

  Zgłaszam swoje uczestnictwo w Konferencji Pobudki Szkoła i zobowiązuję się do uiszczenia związanych z tym opłat. Koszt to 25 zł - obejmuje koszty organizacji Konferencji

  1. Informacje o zgłaszającym:

  Imię*:

  Nazwisko*:

  Miejscowość*:

  Aktualne dane do kontaktu*

  Tel.*:

  E-mail*:

  Nazwa Klucza Pobudki (dot. Budzików będących członkami Klucza Pobudki):

  RAZEM DO ZAPŁATY: 25 zł
  Dane do wpłaty zostaną przesłane e-mailem.

  Pola obowiązkowe zaznaczono gwiazdką