Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Zgłoszenie na IV Konferencję Pobudki Strzelnica

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKÓW
IV KONFERENCJI POBUDKI STRZELNICA

14 WRZEŚNIA 2019 R., ŁÓDŹ

1. Zgłaszam swoje uczestnictwo w IV Konferencji Pobudki Strzelnica i zobowiązuję się do uiszczenia związanych z tym opłat najpóźniej do 12 września 2019 r.

Koszt 20 zł (cena obejmuje koszty organizacyjne oraz poczęstunek w dniu konferencji).

2. Informacje o zgłaszającym:

Imię:

Nazwisko:

E-mail:

Tel.:

Miejscowość:

SUMA: 20 zł

Dane do wpłaty zostaną przekazane e-mailem. Zobowiązuję się dokonać całkowitej wpłaty najpóźniej do 12 września 2019 roku.