Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Zgłoszenie na IV Konferencję Pobudki Strzelnica

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKÓW
  IV KONFERENCJI POBUDKI STRZELNICA

  14 WRZEŚNIA 2019 R., ŁÓDŹ

  1. Zgłaszam swoje uczestnictwo w IV Konferencji Pobudki Strzelnica i zobowiązuję się do uiszczenia związanych z tym opłat najpóźniej do 12 września 2019 r.

  Koszt 20 zł (cena obejmuje koszty organizacyjne oraz poczęstunek w dniu konferencji).

  2. Informacje o zgłaszającym:

  Imię:

  Nazwisko:

  E-mail:

  Tel.:

  Miejscowość:

  SUMA: 20 zł

  Dane do wpłaty zostaną przekazane e-mailem. Zobowiązuję się dokonać całkowitej wpłaty najpóźniej do 12 września 2019 roku.