Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Zgłoszenie na VII Turniej Strzelecki Pobudki, IV Turniej Szachowy i konferencję Strzelnica

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKÓW
  VII TURNIEJU STRZELECKIEGO POBUDKI,
  IV TURNIEJU SZACHOWEGO
  I KONFERENCJI STRZELNICA

  Lublewo k. Gdańska, 17 września 2022 r.

  Zgłaszam swoje uczestnictwo w wybranych wydarzeniach i zobowiązuję się do uiszczenia związanych z tym opłat najpóźniej do 13 września b.r.

  1. Informacje o zgłaszającym

  Imię*:

  Nazwisko*:

  Miejscowość*:

  Adres e-mail*:

  Telefon kontaktowy*:

  Nazwa Klucza Pobudki (dot. dla członków Klucza Pobudki):

  2. Deklaruję swoje uczestnictwo w (proszę zaznaczyć wybrane opcje)

  1) VII Turnieju Strzeleckim Pobudki z posiłkiem:
  Wezmę udział

  Koszt: 230 zł

  2) IV Turnieju Szachowym Pobudki
  Wezmę udział

  Koszt: bezpłatnie

  3) Konferencji Strzelnica z obiadem
  Wezmę udział

  Koszt: 70 zł

  4) grillu integracyjnym
  Wezmę udział

  Koszt: 90 zł

  5) noclegu z 16/17 września w domku 6-osobowym
  Wezmę udział

  Koszt: 80 zł

  6) noclegu z 17/18 września
  Wezmę udział

  Koszt: 80 zł

  3. Informacje dodatkowe


  DO ZAPŁATY:

  Dane do wpłaty zostaną przekazane e-mailem.

  Pola obowiązkowe zaznaczono gwiazdką.