Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Zgłoszenie na VIII Konferencję Pobudki Szkoła oraz III Zlot Tradi-Wakacji Młodych

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  VIII KONFERENCJA POBUDKI "SZKOŁA"

  nt. "Jak Twoje dziecko nauczy się najszybciej? Eksperci wyjaśniają."
  J. polski, matematyka, religia, historia, fizyka, j. angielski i inne przedmioty w ED
  oraz
  III ZLOT TRADI-WAKACJI MŁODYCH
  Toruń, 2 grudnia (sobota) 2023 r. godz 11:00

  Zgłaszam swoje uczestnictwo w wybranych wydarzeniach i zobowiązuję się do uiszczenia związanych z tym opłat.

  1. Informacje o zgłaszającym

  Imię*:

  Nazwisko*:

  Miejscowość*:

  Adres e-mail*:

  Telefon kontaktowy uczestnika*:

  Telefon rodzica (dotyczy tylko uczestników niepełnoletnich):

  Nazwa Klucza Pobudki (dot. dla członków Klucza Pobudki):

  2. Deklaruję swoje uczestnictwo w (proszę zaznaczyć wybrane opcje)

  1) VIII Konferencji Pobudki Szkoła
  Jestem osobą dorosłą i wezmę udział

  Koszt: 120 zł

  2) 1) III ZLOCIE TRADI-WAKACJI MŁODYCH
  Mam 14-17 lat i wezmę udział

  Koszt: 54 zł


  DO ZAPŁATY:

  Dane do wpłaty zostaną przekazane e-mailem.

  Pola obowiązkowe zaznaczono gwiazdką.

  Powyższe kwoty obejmują koszty prelegentów, wynajem sal, serwis kawowy, poczęstunek oraz pozostałe koszty organizacyjne. Dane do wpłaty wraz z numerem konta zostaną przekazane e-mailem, prosimy o kontakt (szkola@pobudka.org) gdyby mail nie dotarł. Dokładne miejsce i szczegółowy program wydarzenia prześlemy przed konferencją.

  Tegoroczna edycja konferencji „Szkoła” ma na celu przybliżenie rodzicom i młodzieży dostępnych metod i sposobów sprawnej nauki poszczególnych przedmiotów, szczególnie w kontekście nauki samodzielnej i edukacji domowej. Ocena poszczególnych sposobów uczenia się, które z nich przynoszą lepsze efekty, a które słabsze, będzie wartościową wskazówką również dla dzieci uczącej się w formach szkolnych.

  Prelegentami będą eksperci i praktycy nauczania poszczególnych przedmiotów. Wykład prowadzony przez księdza odniesie się nie tylko do sposobów przekazywania dziecku wiedzy religijnej ale w ogóle do wychowywania w wierze katolickiej.