Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

KOLEJNE DWA KLUCZE ROZPOCZĘŁY SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ

Dynamicznie rozwija się środowisko Pobudki. Właśnie zgłosiły swoją aktywność dwa nowe Klucze Pobudki: w Oławie i Czarnym Dunajcu.

Kluczem w Oławie dowodzi Dorota Święta (mail: pobudka.olawa@gmail.com) we współpracy z Izabelą Bogutą.

Kluczem „Podhale” w Czarnym Dunajcu kieruje Zofia Kuziel (mail zakuziel@interia.pl; tel. 509582288) we współpracy z Konradem Kuzielem.

 

Życzymy wytrwałości i powodzenia!