Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

1) Czym jest Pobudka?

Pobudka jest zainicjowaną w 2015 roku przez Grzegorza Brauna organizacją patriotyczną, katolicką, narodową i wolnościową, której podstawowe hasło brzmi: KOŚCIÓŁ–SZKOŁA–STRZELNICA–MENNICA – celem zaś jest realizacja programu pracy organicznej na rzecz bezpieczeństwa Wiary, Rodziny i Własności, poprzez właściwą formację i wzmocnienie kondycji – tak duchowej, jak i fizycznej, oraz emancypacji intelektualnej i materialnej Polaków.

2) Jaki jest program Pobudki?

Podstawowy program Pobudki to działalność w czterech obszarach: Kościoła, Szkoły, Strzelnicy, Mennicy.

W obszarze KOŚCIOŁA działamy na rzecz Tradycji katolickiej – która jako generator cywilizacji łacińskiej jest największym skarbem, jakiego Polacy stali się depozytariuszami już 1050 lat temu – skarb ten wymaga z naszej strony ciągłej troski, ochrony i szczodrobliwości. Stawką jest bezpieczeństwo i zdrowie duchowe Narodu. Naszym konkretnym celem jest zwiększenie liczby ośrodków, w których dostępna jest tradycyjna Msza Św. Trydencka.

W obszarze SZKOŁY naszym podstawowym celem jest ochrona polskich dzieci i młodzieży przed dezinformacją i deprawacją – przede wszystkim poprzez tworzenie nowych i wspieranie istniejących szkół katolickich. Komu leżą na sercu sprawy publiczne, ten nie może akceptować monopolu edukacyjnego w systemie kołłątajowsko-stalinowskim. Jest to system z istoty swej przeciwny polskiej tradycji narodowej i Tradycji katolickiej.

W obszarze STRZELNICY działamy na rzecz wzmocnienia kondycji psychicznej i fizycznej, a jednocześnie zwiększenia zdolności samoobronnych naszych rodaków i potencjału obronnego całej Ojczyzny – m.in. poprzez popularyzowanie i ćwiczenie kunsztu strzeleckiego. Sztuka celnego strzelania kształtuje wyrównany oddech i koncentrację, oraz uczy poważnego podejścia do życia – co przyda się i w pozostałych obszarach działania.

W obszarze MENNICY chodzi o szerzenie świadomości ekonomicznych uwarunkowań w życiu publicznym i prywatnym, a także o zapewnianie realnych podstaw materialnych naszej działalności. Tak jak nie będzie wolnej Polski z dotacji europejskiej, ani silnego Wojska Polskiego z dotacji amerykańskiej, tak też i Pobudka nie może liczyć na sukces przez podłączenie się do państwowego systemu redystrybucji – musi utrzymać się sama.

3) Kim jest Budzik oraz jak nim zostać?

Budzikiem nazywamy osobę, która stała się członkiem wspólnoty Pobudki, poprzez zarejestrowanie się na stronie https://www.pobudka.org/zostan-budzikiem/ i wyrażenie woli realizacji programu Pobudki.

4) Do czego służy forum Pobudki?

Forum Pobudki, to miejsce spotkań Budzików, którzy wcześniej zarejestrowali się na stronie www.pobudka.org. Służy ono przede wszystkim do prowadzenia dyskusji w obrębie czterech działów: Kościoła, Szkoły, Strzelnicy oraz Mennicy. Dodatkowo znajdują się tutaj poboczne działy w których toczy się dyskusja na dowolne tematy.

Dla zarejestrowanych Kluczy Pobudki stworzono osobne forum w celu usprawnienia komunikacji wewnątrz grupy. Każdy dowódca Klucza otrzymuje dodatkowe uprawnienia zezwalające na utworzenie grupy dyskusyjnej w obrębie województwa, w którym aktywnie działa Klucz.

Oprócz interesujących dyskusji, znajdziemy tutaj również: kalendarz wydarzeń związanych z działalnością Pobudki, przydatne informacje dla osób chcących realizować program Pobudki oraz dział w którym możecie dzielić się z nami swoimi pomysłami.

5) Zarejestrowałem się na forum i co dalej?

Jeśli w ciągu 3 dni, od zarejestrowania się na stronie www.Pobudka.org , nie otrzymają Państwo osobnego zaproszenia do forum, na wskazaną w formularzu skrzynkę pocztową prosimy o kontakt na: kontakt@pobudka.org, tel.: +48 722 338 334 (dostępny od pn.-pt., w godz. od 9:00-15:00)

6) Jakie są wymagania dla utworzenia nowego Klucza Pobudki?

Oto procedura i wymagania dla utworzenia nowego Klucza Pobudki:

a) powinien być powołany przez minimum 5 osób założycieli (które uprzednio zgłosiły się do Pobudki na stronie www.pobudka.org),

b) zadaniem Kluczy Pobudki jest realizacja programu Pobudki przynajmniej w zakresie jednego spośród 4 obszarów: Kościół, Szkoła, Strzelnica, Mennica (ponadto Klucz ma autonomię w ustalaniu pozostałego zakresu swojego działania)

c) z grona założycieli należy wskazać dowódcę Klucza i jego zastępcę,

d) dowódca nowego Klucza winien jest zgłosić fakt powołania Klucza na adres kontakt@pobudka.org z podaniem następujących danych:

– imiona i nazwiska osób zakładających nowy Klucz,

– wskazanie z imienia i nazwiska dowódcy i jego zastępcę,

– podanie danych do kontaktu z Kluczem: telefon, adres mailowy, adres pocztowy.

e) finalnie następuje rejestracja nowego Klucza przez Sztab Pobudki i zatwierdzenie jego kierownictwa przez Grzegorza Brauna

f) wszelkie zmiany na stanowisku Dowódcy i Zastępcy Dowódcy Klucza, powinny być akceptowane przez Grzegorza Brauna

7) Jak wspierać Pobudkę finansowo?

Poprzez Fundację Pobudka. Wpłat (koniecznie z dopiskiem „darowizna na cele statutowe”) można dokonywać za pośrednictwem przelewu na poniższe rachunki bankowe (w zależności od waluty rozliczeniowej)

1. Wpłaty złotówkowe (PLN)

Cele statutowe: 69 1020 1664 0000 3102 0671 6221

2. Wpłaty w euro (EUR)

IBAN: 41 1020 1664 0000 3302 0671 6239
SWIFT: BPKOPLPW

W zakładce Wesprzyj Pobudkę znajdziesz również metody płatności poprzez Paypal oraz tPay.

8) Czy można przekazać 1% podatku na Fundację Pobudka?

Fundacja Pobudka nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego, w związku z czym nie ma możliwości bezpośredniego ubiegania się o 1% podatku. Można jednak wesprzeć Pobudkę poprzez Fundację Osuchowa, która część środków z 1% przekaże na realizację programu Kościół-Szkoła-Strzelnica-Mennica.

Aby to zrobić należy w odpowiednim polu zeznania podatkowego wpisać KRS Fundacji Osuchowa: 0000589261

Więcej informacji na ten temat znajdziemy TUTAJ.

9) Czy w spotkaniach z panem Grzegorzem Braunem, oraz zamawianych przez Pobudkę Mszach Św. w tradycyjnym rycie trydenckim, mogą brać udział niebędące w Pobudce?

Oczywiście – w otwartych spotkaniach mogą brać udział osoby również niebędące w Pobudce. Jeśli idzie o Mszę Św. Trydencką – to jest właśnie misja Pobudki i elementarne zadanie dla Budzików: poszerzać dostęp do Tradycji katolickiej i przekazywać informacje o możliwości udziału w tradycyjnej Mszy Św. komu tylko się da.

10) Czy jest możliwość kupna filmów i książek Grzegorza Brauna?

Jest taka możliwość za pośrednictwem sklepu Fundacji Osuchowa: https://sklep.osuchowa.org

12) Czy jest możliwość udostępniania materiałów reklamowych Pobudki?

Tylko na własny użytek, bez celów handlowych, oraz pod warunkiem przesłania do nas projektu graficznego w celu jego zatwierdzenia. Zawsze w takiej sytuacji skontaktuj się najpierw z nami: kontakt@pobudka.org

13) Kim są koordynatorzy Pobudki?

Są to cztery osoby powołane przez Grzegorza Brauna na okres jednorocznej kadencji do koordynowania działalności w poszczególnych obszarach programowych Pobudki: Kościół, Szkoła, Strzelnica, Mennica.

14) Jak skontaktować się z danym koordynatorem?

Oto dane kontaktowe poszczególnych koordynatorów:

Kościół – Roman Fritz (tel.: 691 489 038, e-mail: kosciol@pobudka.org)

Szkoła – Jan Krysiak (e-mail: szkola@pobudka.org)

Strzelnica – Michał Kutrzeba (e-mail: strzelnica@pobudka.org)

Mennica – Marcin Karański (e-mail: mennica@pobudka.org)

15) Na czym polega działalność Kluczy Pobudki?

Każdy Klucz musi prowadzić działalność w zakresie co najmniej jednego obszaru programowego: Kościół, Szkoła, Strzelnica, Mennica. Klucze są również organizacjami autonomicznymi i mogą ponadto realizować szereg innych, wybranych przez siebie celów programowych zbieżnych z działalnością Pobudki. Do obowiązków Klucza należy także uczestnictwo w ogólnopolskich akcjach organizowanych przez Pobudkę.