Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

O nas

Pobudka jest zainicjowaną w 2015 roku przez Grzegorza Brauna organizacją, której podstawowe hasło brzmi: KOŚCIÓŁ–SZKOŁA–STRZELNICA–MENNICA – celem zaś jest realizacja programu pracy organicznej na rzecz wolności, bezpieczeństwa, oraz emancypacji duchowej, intelektualnej i materialnej Polaków.

W obszarze KOŚCIOŁA działamy na rzecz Tradycji katolickiej – która jako generator cywilizacji łacińskiej jest największym skarbem, jakiego Polacy stali się depozytariuszami już 1050 lat temu – skarb ten wymaga z naszej strony ciągłej troski, ochrony i szczodrobliwości. Stawką jest bezpieczeństwo i zdrowie duchowe Narodu. Naszym konkretnym celem jest zwiększenie liczby ośrodków, w których dostępna jest tradycyjna Msza Św. Trydencka.

W obszarze SZKOŁY naszym podstawowym celem jest ochrona polskich dzieci i młodzieży przed dezinformacją i deprawacją – przede wszystkim poprzez tworzenie nowych i wspieranie istniejących szkół katolickich. Komu leżą na sercu sprawy publiczne, ten nie może akceptować monopolu edukacyjnego w systemie kołłątajowsko-stalinowskim. Jest to system z istoty swej przeciwny polskiej tradycji narodowej i Tradycji katolickiej.

W obszarze STRZELNICY działamy na rzecz wzmocnienia kondycji psychicznej i fizycznej, a jednocześnie zwiększenia zdolności samoobronnych naszych rodaków i potencjału obronnego całej Ojczyzny – m.in. poprzez popularyzowanie i ćwiczenie kunsztu strzeleckiego. Sztuka celnego strzelania kształtuje wyrównany oddech i koncentrację, oraz uczy poważnego podejścia do życia – co przyda się i w pozostałych obszarach działania.

W obszarze MENNICY chodzi o szerzenie świadomości ekonomicznych uwarunkowań w życiu publicznym i prywatnym, a także o zapewnianie realnych podstaw materialnych naszej działalności. Tak jak nie będzie wolnej Polski z dotacji europejskiej, ani silnego Wojska Polskiego z dotacji amerykańskiej, tak też i Pobudka nie może liczyć na sukces przez podłączenie się do państwowego systemu redystrybucji – musi utrzymać się sama.

Gromadzeniem funduszy na działalność Pobudki zajmuje się powstała w 2018 roku Fundacja Pobudka.

Budzikiem jest każda osoba, która zarejestrowała się na stronie www.pobudka.org/zostan-budzikiem i ma wolę realizacji programu Pobudki.

Klucz Pobudki lokalnie zrzesza Budzików i umożliwia pracę formacyjną i działanie w mniejszych grupach. Aby znaleźć Klucz Pobudki działający w Twojej okolicy, wejdź w zakładkę: kontakt i skorzystaj z dostępnego tam formularza. Zachęcamy również do tworzenia nowych Kluczy, w tym celu skontaktuj się z Sekretariatem Pobudki (kontakt@pobudka.org), a udzielimy wszelkich potrzebnych informacji.

Z Panem Bogiem,
Sztab Pobudki