Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

TRWA PRELEKCJA GRZEGORZA BRAUNA W POZNANIU ZGODNIE Z PLANEM MIMO „ZBOMBARDOWANIA” PIERWOTNIE UZGODNIONEGO MIEJSCA SPOTKANIA

Właśnie trwa w Poznaniu prelekcja Grzegorza Brauna „Geopolityka polska 2015/2016 – szanse i zagrożenia”  w na szybko zorganizowanym miejscu. Pierwotnie uzgodnione miejsce to sala w poznańskim II LO gdzie sztab Pobudki uzgodnił odpłatny najem auli. Przyczyną „przeprowadzki” był komunikat kierownictwa II LO, który został przesłany do sztabu Pobudki rano w dniu dzisiejszym, a to za przyczyną środowego „bombardowania” tego miejsca przez poznańską edycję Gwiazdy Śmierci.

Imponująca frekwencja na prelekcji wskazuje, że tresura poznańskiej Gwiazdy Śmierci „spaliła na panewce”.