Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

WYPOWIEDŹ GRZEGORZA BRAUNA NA KONWENCJI RUCHU OBYWATELSKIEGO MIŁOŚNIKÓW BRONI

5 grudnia 2015 roku w Warszawie odbyła się Konwencja Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni w trakcie której między innymi zaprezentowany był projekt ustawy o broni i amunicji, opracowany przez ROMB. W końcowej części konwencji do tego projektu odniósł się Grzegorz Braun.

Oto relacja filmowa prezentująca tę część konwencji: