Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Zaskakująca decyzja Papieża Franciszka o zmianach w składzie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

28 października 2016 roku papież Franciszek mianował aż 27 nowych członków Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Zaskakuje niebywała skala zmian, gdyż obejmuje cały skład Kongregacji. Szczególnego wyrazu nabiera ona ponieważ znakomita większość powołanych do niej duchownych reprezentuje zdecydowanie nurt liberalny. Powoduje to zasadnicze przesunięcie układu sił w kierunku liberalnej części członków tej Kongregacji. Wydaje się, że jest to reakcja na działania jej prefekta, konserwatywnego kard. Roberta Sarah’a.

Warto przypomnieć, że 5 lipca br, na konferencji „Sacra Liturgia” w Londynie, kard. Robert Sarah zaproponował, aby począwszy od tegorocznego Adwentu księża znów zaczęli odprawiać Msze twarzą „ad orientem”, czyli „na wschód”, a nie do wiernych. „Jest bardzo ważne, aby kapłani i wierni jak najszybciej powrócili razem zwrócili się w tym samym kierunku – na wschód lub przynajmniej ku absydzie, ku Panu, który przychodzi” – powiedział gwinejski kardynał.

Kardynał Sarah uważa, że od dokonania reformy liturgii zależy przyszłość Kościoła. Jego zdaniem liturgia jest dziś chora, nie wprowadza człowieka w misterium Boga, odarta została z sakralności. Traci na tym lud Boży, zwyczajni ludzie, którym odbiera się możliwość wejścia w komunię z Bogiem. 

Te szokujące zmiany zapadają na 3 dni przed uroczystościami w szwedzkim Lund, inaugurującymi, z udziałem papieża Franciszka, rok obchodów 500 lecia rewolty Marcina Lutra. Decyzje o zmianach w składzie Kongregacji ds. Kultu Bożego stają się niejako prezentem dla świata protestanckiego i ułatwią unifikację świętej liturgii katolickiej z obrządkami protestanckimi.

mid_36436

kard. Robert Sarah

#Franciszek #Lund #Sarah #adorientem #liturgia #Luter