Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Z Rzymu prosto do Wrocławia

Grzegorz Braun wraz z ekipą filmową zaraz po powrocie z Rzymu, gdzie przeprowadził wywiad z Prefektem Kongregacji Nauki Wiary Kardynałem Gerhardem Mullerem, udał się do Wrocławia na kolejne zdjęcia do filmu „Luter i rewolucja protestancka”. Tym razem utrwalono na potrzeby filmu wywiad z gościem ze Stanów Zjednoczonych Michaelem Vorisem. W ten sposób zakończono tegoroczny cykl zdjęć do filmu, na który złożyły się obszerne wywiady z dwunastoma osobami. W styczniu i lutym 2017 roku Grzegorz Braun wraz ze swoimi współpracownikami planuje drugą, uzupełniającą serię zdjęć. Równolegle będą prowadzone prace przygotowawcze do montażu jak i sam montaż, który będzie realizowany przez Aleksandrę Braun.

wimage4

wimage6

wimage9