Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Renowacja pomnika Królowej Korony Polskiej w Brzezówce

Wstęp

W maju ubiegłego roku czteroosobowa grupa czcicieli Matki Bożej i Mszy Wszechczasów podjęła się trudnego zadania, a mianowicie odnowienia pomnika Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus usytuowanego w Brzezówce, w pasie drogi krajowej nr 94. (dokładną lokalizację zob. TUTAJ)

O podjęciu decyzji zadecydowało kilka powodów, a szczególności: ochrona pomnika przed zniszczeniem, czyli usunięcie widocznych „gołym okiem” zniszczeń w strukturze rzeźby; poczucie odpowiedzialności przed przyszłym pokoleniem oraz utrzymanie i szerzenie kultu maryjnego poprzez zabezpieczenie rzeźby; zwrócenie uwagi mieszkańców i parafian lubzińskich na znaczenie i majestat tej ponad 100-letniej pamiątki.

Pomysłodawcom, czyli też sponsorom przyświecał wspólny cel – upamiętnienie Intronizacji Chrystusa na Króla Polski oraz oddanie hołdu Matce Boga, Królowej Kościoła Chrystusowego i Polski.

Geneza pomnika

Bazując na dokumentacji Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie ustalono, że figurę Matki Bożej Królowej Korony Polskiej ufundował, cyt: „człowiek religijny i zamożny gospodarz Wojciech Kołodziej z Brzezówki w 1911 roku jako wotum wdzięczności”. Był to jego dar za posiadane umiejętności dla leczenia ludzi i zdolność składania złamanych kości. Na epitafium wyryto tekst:

Królowo Korony Polskiej

Módl się za mami

Fundator Wojciech Kołodziej

W r. 1911

Warto dodać, że po raz pierwszy tytuł Królowej Korony Polskiej publicznie wypowiedziano wobec Matki Bożej 1 kwietnia 1656 roku, podczas odmawiania litanii loretańskiej przez nuncjusza papieskiego Piotra Vidoniego. Było to po obronie Jasnej Góry przed Szwedami, w dniu, w którym król Jan Kazimierz ogłosił we Lwowie Maryję Królową Polski.  Po ślubach lwowskich kult Maryi przybrał charakter kultu państwowego i narodowego.

Na postumencie rzeźby znajduje się sygnowanie „JANIK”, dzięki temu wiadomo, że powstała w słynnej w XIX-wiecznej rzeszowskiej Pracowni Rzeźbiarsko-Kamieniarskiej Franciszka i Leokadii Janików. Figura budząca zachwyt i podziw mieszkańców w dobrym stanie przetrwała lata zaboru, Wielkiej Wojny, Drugiej Rzeczypospolitej i drugiej wojny świtowej, aż do „wyzwolenia” w 1944 roku, kiedy to żołnierze radzieccy po zajęciu wsi zdewastowali pomnik (odstrzelili głowę Matce Bożej, a Jezusowi dłoń). Po wojnie własnymi siłami odnowił rzeźbę prawnuk fundatora – Stanisław Kołodziej.

W okresie PRL posadzono świerki, a pod koniec ubiegłego wieku zamontowano metalowe ogrodzenie i pomalowano rzeźbę, by przydać jej barw.

 

Przebieg prac renowacyjnych

Rozpoczynając realizację zadania Budziki z Nagawczny i Lubziny (Klucz rzeszowski) dotarły do osoby, która w 2013 roku odnowiła figurę przez nałożenie farby olejnej na rzeźbę. Lokalny malarz (M. Sz.) wskazał nam opiekuna figury, dzięki czemu można było prowadzić dalsze rozmowy odnośnie do renowacji. Poinformowaliśmy i zaprosiliśmy do współpracy Proboszcza parafii w Lubzinie do której pomnik przynależy. Zabiegi odnośnie uzyskania zgody na renowację były trudne, ponieważ „właściciel” pomnika wstępnie zachwycił się pomysłem odnowienia i projektem graficznym Piotra Pomianka, a po tygodniu wycofał zgodę na działanie, gdyż jego zdaniem oszacowany koszt renowacji wydawał się zbyt duży. Ponadto nie dowierzał, iż nie poniesie z tego tytułu żadnych najmniejszych nawet kosztów. Ostatecznie dzięki wydatnej pomocy proboszcza Ryszarda Pietrasika uzyskaliśmy akceptację od sędziwego „opiekuna” figury.

Tak więc, po miesięcznych pertraktacjach posiadaliśmy zgodę, a także dotarliśmy do cennych materiałów w Archiwum Diecezjalnym z Tarnowie na temat pomnika. Dysponując tymi dokumentami, własnymi środkami finansowymi i od niezależnych sponsorów (Mariusza, Janusza, Jurka) zleciliśmy specjaliście wykonanie renowacji pomnika i ogrodzenia. Piotr Pomianek – konserwator i artysta w przeciągu trzech miesięcy dokonał niemalże „cudu”, gdyż przywrócił pierwotny wygląd figurze Królowej Korony Polskiej.

Aby doprowadzić tego zamierzonego celu P. Pomianek gruntownie oczyścił otoczenie i cokół z zabrudzeń, które figura „zawdzięcza” przejeżdżających pojazdom. Przy pomocy materiałów mechanicznych usunął kilkuwarstwową farbę pokrywającą figurę Matki Boskiej. Poprawił szczegóły i kontury szaty i twarze. Uzupełnił ubytki w dolnej części pomnika oraz na nowo umocował prawą dłoń Jezusa. Wykonał nową granitową tablicę oraz korony dla Matki Bożej i Jej Syna.

Obecnie pomnik ponownie jest miejscem spotkań modlitewnym mieszkańców. W przekazie ustnym zachowały się gawędy o cudownych uzdrowieniach i łaskach udzielonych przez tę figurę Maryi. Świadectwo o nadzwyczajnej opiece Królowej Korony Polskiej złożyła na piśmie bibliotekarka mieszkająca w Brzezówce.

Zdarza się, że osoby przejeżdżające zatrzymują się u przed pomnikiem, by prosić, dziękować, czy złożyć kwiaty u Jej stóp. Fakt ten, bez wątpienia potwierdza istnienie żywego i mocnego kultu dla Matki Bożej i Jej trwałej obecności w sercach wiernych mieszkańców tego regionu.

dr Grażyna Woźny