Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Miniony weekend w Pobudce

Nasza uwaga ostatnio skupiła się głównie wokół filmu „Luter i rewolucja protestancka”. I słusznie – film warto, a raczej koniecznie trzeba obejrzeć!

Miniony weekend jednak był bardzo aktywny i warto wspomnieć o dwóch wydarzeniach, które przycichły w blasku premierowych fleszy.

Jednym z nich był Marsz Niepodległości, podczas którego wspólnie wyruszyliśmy pod sztandarem Pobudki z hasłem „My chcemy Boga”.

Z manifestującymi radość, przywiązanie do tradycyjnych wartości, wiary, wolności i patriotyzmu członkami i sympatykami Pobudki, szedł Grzegorz Braun, przyłączył się też Krzysztof Karoń.
Można było usłyszeć przemówienia między innymi prof. Jerzego Roberta Nowaka, mecenasa Hambury, którzy ostrzegali słuchających przed konsekwencjami bierności wobec narastającego banderyzmu na Ukrainie.
Jacek Krakowiak z częstochowskiego Klucza był pierwszy raz na marszu w Warszawie i szczególnie urzekły go tłumy młodych ludzi śpiewających „My chcemy Boga”. Wspaniała atmosfera, spokój i poczucie bezpieczeństwa oraz ogromna liczba biało-czerwonych flag i zapalane race. Wszystko to, jak podkreślił, tworzyło niepowtarzalną atmosferę.

Innym wydarzeniem była konferencja prawicy wolnościowej organizowana przez Najwyższy Czas, w której Grzegorz Braun był jednym z prelegentów.