Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Słowo w obronie ks. prof. Tadeusza Guza – podpisz petycję!

Podpisz petycję w obronie ks. prof. Tadeusza Guza na stronie: https://www.nonpossumus.net/

Od kilku lat jesteśmy świadkami ataków na księdza profesora Tadeusza Guza, wybitnego filozofa i teologa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W ostatnich tygodniach ordynarna nagonka urosła do niewyobrażalnych rozmiarów. Nasilające się pomówienia nie mają najmniejszego uzasadnienia w faktach, a opierają się jedynie na pełnych przekłamań nadinterpretacjach. Wychodząc naprzeciw kłamstwu bądźmy jednak roztropni. Zaczerpnijmy z pouczenia św. Pawła z Listu do Rzymian, które brzmi: «Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj» (12,21).

Pamiętajmy, aby na agresję wymierzoną przeciwko ks. prof. Tadeuszowi Guzowi, nigdy nie reagować agresją – w przeciwnym razie upodobnimy się do oprawców. Bierzmy przykład z naszego kapłana, który zawsze odpowiada miłością. Oskarżany o antysemityzm ksiądz profesor Tadeusz Guz, w swojej nieopisanej mądrości i pokorze wyciąga rękę do antagonistów. Proponuje, by wspólnie – na drodze naukowej i w atmosferze spokoju – poszukiwać prawdy.

Jeśli uda się doprowadzić do debaty o stosunkach polsko-żydowskich, wówczas będziemy świadkami bezprecedensowego wydarzenia, o którym usłyszy cały świat. Polska staje przed historyczną szansą, która może już nigdy się nie powtórzyć. Ks. prof. Tadeusz Guz proponuje: „Rozprawa taka powinna odbywać się przy udziale chętnych reprezentantów nauki, mediów, polityki i kultury, aby mogła być przeżyta z pożytkiem duchowym opinii publicznej w Polsce i na świecie.”

Doświadczenie historyczne sugeruje jednak przypuszczać, że Żydzi – oraz kręgi im uległe – nie będą mieli odwagi podjąć się takiego wyzwania. Istnieją zatem uzasadnione obawy, że środowisko atakujące wspaniałego kapłana, zrobi wszystko, by uchylić się od merytorycznej debaty naukowej na argumenty. W związku z powyższym gorąco apelujemy, aby wspólnymi siłami spróbować doprowadzić do tej bezprecedensowej debaty – być może najważniejszej w dziejach współczesnej Polski. Dlatego prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o podpisanie niniejszego listu oraz rozpowszechnienie jego treści wśród znajomych.

Tylko na drodze dialogu możemy wyleczyć trudne relacje polsko-żydowskie. Dialogu rozumianego jako: wymianę myśli poprzez wzajemną prezentację poglądów i postaw, szczególnie zaś taką wymianę, w której uczestnikom zależy przede wszystkim na wzajemnym poznaniu się i przekazaniu cenionych przez siebie wartości intelektualnych i moralnych, a celem jest wspólne zbliżenie się do prawdy lub też wspólne działanie

Mamy nadzieję, że ten list otwarty przyczyni się do przeprowadzenia tej tak ważnej debaty. Zachęcamy Państwa do jego podpisania!

Podpisz petycję w obronie ks. prof. Tadeusza Guza na stronie: https://www.nonpossumus.net/