Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Tradycyjna liturgia w Ołtarzewie

Informujemy, że w podwarszawskim Ołtarzewie, z inicjatywy księży pallotynów, regularnie odprawiana jest tradycyjna Msza Święta (trydencka). Prowadzone są również spotkania formacyjne, mające na celu m.in. wyjaśnianie wiernym liturgii rzymskiej i naukę języka łacińskiego. Przekazujemy kalendarium wydarzeń na najbliższy miesiąc i zapraszamy serdecznie do Ołtarzewa :

 

11.01.2019 (PIĄTEK) – LITURGIA ŚWIĘTA W NADZWYCZAJNEJ FORMIE RYTU
RZYMSKIEGO „TRYDENCKA”

MIEJSCE: Ołtarzew, Wyższe Seminarium Duchowne

CZAS:19:30 – 20.30

OPIS: Celebracja Mszy Świętej w nadzwyczajnej formie rytu
rzymskiego. Mszę odprawi ks.Franciszek Gomułczak SAC. Udział w tej
liturgii może być okazją do odkrycia głosu Boga przemawiającego w
pięknie, ciszy, tradycyjnym śpiewie i harmonii.

13.01.2019 (NIEDZIELA) – LITURGIA ŚWIĘTA W NADZWYCZAJNEJ FORMIE RYTU
RZYMSKIEGO „TRYDENCKA”

MIEJSCE: Ołtarzew, Wyższe Seminarium Duchowne, Kaplica w budynku
rekolekcyjnym zaraz po prawej stronie od bramy wjazdowej.

CZAS:14:00 – 15.15

OPIS: Celebracja Mszy Świętej w nadzwyczajnej formie rytu
rzymskiego. Mszę odprawi ks. Michał Gałus. Udział w tej liturgii
może być okazją do odkrycia głosu Boga przemawiającego w pięknie,
ciszy, tradycyjnym śpiewie i harmonii.

13.01.2019 (NIEDZIELA) – WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

MIEJSCE: Myszczyn.

CZAS:16.00 – 18:00

OPIS: Wspólne śpiewanie kolęd.

18.01.2019 (PIĄTEK) – SPOTKANIE Z ŁACINĄ

MIEJSCE: Ołtarzew, Wyższe Seminarium Duchowne

CZAS:19:30 – 21.30

OPIS: Będzie to spotkanie z łaciną w ramach którego ks. Józef
Targosz SAC poprowadzi ciekawą i bardo urozmaiconą lekcję
wprowadzającą w poznanie tego Świętego języka Kościoła. W trakcie
spotkania odbędą się ćwiczenia praktyczne. Wszystkie spotkania
będą otwarte dla chętnych a odbędą się w jednej z salek w Wyższym
Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Zbieramy się w okolicach furty.

27.01.2019 (NIEDZIELA) – LITURGIA ŚWIĘTA W NADZWYCZAJNEJ FORMIE RYTU
RZYMSKIEGO „TRYDENCKA”

MIEJSCE: Ołtarzew, Wyższe Seminarium Duchowne, Kaplica w budynku
rekolekcyjnym zaraz po prawej stronie od bramy wjazdowej.

CZAS:14:00 – 15.15

08.02.2019 (PIĄTEK) – LITURGIA ŚWIĘTA W NADZWYCZAJNEJ FORMIE RYTU
RZYMSKIEGO „TRYDENCKA”

MIEJSCE: Ołtarzew, Wyższe Seminarium Duchowne

CZAS:19:30 – 20.30

24.02.2019 (NIEDZIELA) – LITURGIA ŚWIĘTA W NADZWYCZAJNEJ FORMIE RYTU
RZYMSKIEGO „TRYDENCKA”

MIEJSCE: Ołtarzew, Wyższe Seminarium Duchowne.

CZAS:14:00 – 15.15