Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Katolik walczący

Szczęść Boże wszystkim Budzikom i sympatykom Pobudki.

,,Potem wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: ,,Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców”.

Ten fragment z Ewangelii wg Św. Łukasza ukazuje nam Chrystusa jako gwałtownego człowieka, który pozbywa się ludzi, którzy bezczelnie zawłaszczają święte miejsce dla pieniędzy i handlu. Wielokrotnie robiąc zakupy w takich miejscach da się słyszeć przekleństwa, głośne targowanie się o ceny, wzajemne przekrzykiwanie się a niejednokrotnie dochodzi do oszustw polegających na zawyżaniu ceny przez sprzedających lub kradzieży przez domniemanych kupujących. W taki oto sposób rzecz rozgrywała się w jerozolimskiej świątyni, w której obok znajdował się Przybytek Boga. Świętość została zszargana przez chęć zarobku przez ludzi, którzy całkowicie zatracili się dla pieniędzy.

Opowieść ta rozgrywa się również w naszym życiu. W naszej codzienności, w naszych zakładach pracy, w naszym państwie. To co święte i piękne zostaje zawłaszczone lub zepchnięte na ubocze przez głośniejsze i niegodziwe zamienniki.

Od lat jesteśmy indoktrynowani, że jako chrześcijanie mamy być mili i grzeczni. Pełni uprzejmości oraz pokoju dla tych, którzy obrażają to co dla nas najważniejsze. Mamy przechodzić obok niegodziwych i zagrażających nam sytuacji czy osób. A zobaczmy na Naszego Zbawiciela, który jest naszym mistrzem i królem.

W chwili, kiedy została zawłaszczona świętość odważnie i sam staje przeciwko większej ilości osób. Zauważmy, że żaden z uczniów i apostołów Jezusa nie pomógł mu w wyganianiu kupców, którzy są w zdecydowanej przewadze i chcą sprzedać swoje towary. Żaden z handlowców nie bierze miecza ani nie staje na drodze Mesjasza. Uciekają i z pośpiechem zbierają swoje produkty, uciekając przed biczem dzierżonym w rękach Jezusa. Jego odwaga przestraszyła ich. My często też stoimy z boku i obserwujemy jak ktoś odważny w pojedynkę staje naprzeciw dużej grupie ludzi.

Najwyższa pora abyśmy jako katolicy nawiązali do wzoru Jezusa Chrystusa. Wykazywali się odwagą w sytuacjach kiedy szargane są nasze świętości. Od początku stworzenia świata trwa walka duchowa między dobrem a złem. Jako uczniowie Chrystusa jesteśmy powołani do walki o prawdę, dobro oraz piękno.

Nadszedł Nowy Rok 2019. Z pewnością wiele instytucji, organizacji oraz osób będzie chciało zniszczyć naszą wiarę, naszą religię i doprowadzić do obalenia Boga. Od nas zależy czy i w jakim zakresie uda się tego dokonać wrogom Kościoła Świętego. Stawajmy odważnie nawet w pojedynkę, jeżeli chodzi o sprawy dla nas najświętsze. Jest wiele obywatelskich inicjatyw popierających prawa tradycyjnych rodzin, ochronę życia nienarodzonego czy sprzeciwiające się różnego rodzaju maściom deprawatorom i dewiantom. Sami również reagujmy gdy atakowane są: nasza wiara w Boga, nasze rodziny i dobre wartości. Niech przyświeca nam obraz Jezusa, który gwałtownie i odważnie wyrzuca niegodziwców bezczeszczących święte miejsce Boga.

Uwierzmy w to, że naszym życiowym przeznaczeniem jest walka o Prawdę i nie jesteśmy w nim osamotnieni. Zawsze jest z nami Najświętszy Bóg w Trójcy Święty Jedyny, który nie chce, żebyśmy byli mili, przyjemni i wycofani. Daje nam oręż w postaci nauki Pisma Świętego, gdzie możemy zyskiwać mądrość do walki ze złem, daje nam modlitwę, dzięki której możemy prosić Go o nawrócenie grzeszników. Mamy również wolną wolę i umysł, który możemy karmić dobrą lekturą i wiedzą. Dzięki internetowi, odpowiedniej prasie i książkom możemy wzbogacać naszą świadomość.

Te wszystkie dary otrzymaliśmy od Naszego Niebieskiego Ojca. Korzystajmy z nich mądrze i w dobrym celu a nie ominie nas nagroda w życiu przyszłym.

Niech naszym noworocznym postanowieniem będzie odważne stawanie i bronienie tradycyjnych wartości dla nas najcenniejszych. Mimo przeważającej antykatolickiej i antypolskiej narracji. Chwyćmy za broń!

Z Panem Bogiem,
Michał Machynia