Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Dziś wspominamy świętego Andrzeja Bobolę, patrona Polski

W dniu dzisiejszym – 16 maja, liturgia katolicka wspomina św. Andrzeja Bobolę – polskiego duchownego katolickiego, jezuitę, misjonarza, kaznodzieję, męczennika, autora tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza, zwanego apostołem Polesia oraz jednego z katolickich patronów Polski. Patrona szczególnie bliskiego Pobudce.

„Św. Andrzej urodził się w ziemi Sandomierskiej w roku 1592. Kształcił się w kolegium jezuickim w Wilnie i tam wstąpił do tegoż zakonu. Po otrzymaniu święceń kapłańskich pracował w Wilnie, a potem jako misjonarz ludowy na Polesiu, gdzie pojednał z Kościołem wielu schizmatyków. 16 maja 1657 roku pochwycili go schizmatyccy Kozacy i okrutnie zamęczyli w Janowie Poleskim. Ciało, do dzisiaj nie zepsute, spoczywa w Warszawie.” (Mszał Rzymski, Pallotinum 1963).

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli :

Święty Andrzeju Bobolo!

Na drodze Twojego życia
natrafiałeś na przeszkody,
które stopniowo pokonywałeś
z pomocą ufnej modlitwy.

Dzięki niej rozpoznawałeś
znaki otrzymywane od Boga:
przeszkody stawały się stopniami
na drodze w ślad za Jezusem.

Oto staję wobec trudności,
która przekracza moje siły:

Wspieraj mnie swym orędownictwem,
abym przez cierpliwą modlitwę
znalazł pokój w bliskości Jezusa,
a z Jego pomocą wytrwał
aż do rozwiązania trudności
ku chwale Boga Ojca,
który z Synem i Duchem Świętym
panuje na wieki wieków.

Amen.