Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Czy wiesz jak wielką rolę odegrał Prymas Tysiąclecia dla Kościoła w Polsce?

„Człowiek bez pokoju nikomu pokoju nie da. Człowiek bez miłości, miłości nie udzieli. Człowiek bez mądrości nikomu jej nie przekaże. Człowiek niecierpliwy nie zaprowadzi wokół siebie równowagi i ładu.” – ważne refleksje i myśli dotyczące człowieka, życia, powołania, pracy, narodu i Kościoła Prymasa Tysiąclecia warto poznać w roku uroczystej beatyfikacji, a znajdą je Państwo w publikacji  „Myśli wybrane” https://sklep.osuchowa.org/produkt/stefan-wyszynski-mysli-wybrane/

Druga publikacja autorstwa kard. K.Wojtyły i  ks.prof. W Chrostowskiego„Święty Prymas” opisuje młodość, kapłaństwo, męczeństwo i wieloletnie przywództwo kard. Stefana Wyszyńskiego. Ukazuje nie tylko jego życie, ale również myśli, poprzez staranny dobór cytatów dokonany przez wybitnego teologa i pisarza ks. prof. Waldemara Chrostowskiego. Jak wiadomo, Prymasa Tysiąclecia łączyła głęboka przyjaźń z kard. Karolem Wojtyłą. Wbrew nadziejom i prowokacjom komunistycznej władzy współpraca obu tych wybitnych hierarchów i Polaków nigdy nie uległa zachwianiu, czego najlepszym dowodem jest zamieszczony w książce obszerny artykuł krakowskiego metropolity o wielkim znaczeniu Prymasa dla naszego kraju oraz Kościoła w Polsce. https://sklep.osuchowa.org/produkt/kard-k-wojtyla-ks-prof-w-chrostowski-swiety-prymas/