Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Dziś przypadają dwie ważne rocznice

27 czerwca zapisał się w historii Polski jako dzień szczególny. Dzień szczególny z dwóch powodów.

Objawienia gietrzwałdzkie – w 1877 roku, w małej wiosce na Warmii, dwóm dziewczynkom – Barbarze Samulowskiej i Justynie Szafryńskiej – objawia się Najświętsza Maryja Panna. Objawienia te rozpoczynają się 27 czerwca i trwają do 16 września, a głównymi przesłaniami jest zapowiedź prześladowań polskiego Kościoła oraz wezwanie do postu i odmawiania różańca. Objawienia te wzmacniają ruch polski na Warmii, zacieśniają więzi między Kościołem katolickim, a polskim ruchem patriotycznym i są niejako pieczęcią dla kultu maryjnego w Polsce, który po objawieniach nabiera nowej dynamiki. Mają znaczący wpływ na przyszłe wydarzenia na ziemiach i odzyskanie niepodległości.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Zajrzyj TUTAJ.

Podpisanie Aktu Konfederacji Gietrzwałdzkiej – dokładnie 140 lat od historycznego momentu rozpoczęcia objawień gietrzwałdzkich, w 2017 roku, zostaje podpisany Akt Konfederacji Gietrzwałdzkiej. Jak czytamy na wstępie Aktu:

„My niżej podpisani, deklarujący przynależność do Narodu Polskiego Cywilizacji Łacińskiej – przywiązani do wolności i poczuwający się do obowiązków wynikających z przyjęcia katolickich zasad leżących u podstaw tej cywilizacji – niniejszym zgodnie wyrażamy szczerą wolę poddania naszego życia prywatnego i publicznego panowaniu Chrystusa Króla Polski oraz opiece Jego Najświętszej Matki, Królowej Korony Polskiej. Przy czym Ich władzę nad sobą pojmujemy całkowicie realnie, bynajmniej nie tylko symbolicznie…”

Do Aktu wtedy dołączyli działacze społeczni, politycy, przedsiębiorcy… Dołączyli Polacy chcący działać na rzecz narodu polskiego i tradycji katolickiej.  Dziś – po 3 latach – grupę Konfederatów Gietrzwałdzkich stanowi grono ponad 3,5 tys. osób.

Zapoznaj się z całą treścią Aktu Konfederacji i zostań jego sygnatariuszem – https://www.konfederacjagietrzwaldzka.pl