Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Pokuta 2033, stacja II – wzięcie krzyża. Już 1 lipca!

W roku 2033 miną dwa tysiąclecia od chwili, kiedy na wzgórzu Golgoty za Jerozolimą Syn Boży przelał za nas Krew, umarł i powstał z martwych. To wydarzenie jest punktem zwrotnym historii ludzkości i każdego z nas…

„Pokuta 2033” to realizacja pragnienia, jakim jest chęć przygotowania się do Jubileuszu Odkupienia poprzez rozważanie kolejnych stacji Drogi Krzyżowej oraz pokutną pielgrzymkę do miejsca jedynych potwierdzonych oficjalnie przez Kościół objawień maryjnych w Polsce – Gietrzwałdu. Nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy w zeszłym roku 1. lipca, w obecną niegdyś w kalendarzu liturgicznym Uroczystość Przenajświętszej Krwi Chrystusa.

W tym roku chcemy ponownie stanąć na Warmińskiej ziemi, aby wynagradzać Odkupicielowi i Jego Matce za grzechy Polaków, zwłaszcza za te przeciw świętości Boga i Kościoła oraz przeciw życiu. Pragniemy też szczególnie skupić się na rozważeniu II stacji Drogi Krzyżowej – „Pan Jezus bierze Krzyż na ramiona”.

W mijających miesiącach z woli bądź dopustu Bożego, musieliśmy sobie zadać pytania o wiarę w Eucharystię, o pragnienie Łaski, o fundamenty życia duchowego. Pan – jak mówi prorok Habakuk – „odsłania fundament aż do nagiej skały” (Ha 3,13). To szczególne i bolesne doświadczenie odkryło pustkę, błędy, słabości zarówno wierzących jak i niewierzących, sprawujących władzę i jej poddanych – „wyszły na jaw zamysły serc wielu” (Łk 2,35).

Chcemy, aby tegoroczna „Pokuta 2033” stała się odpowiedzią na ten dramatyczny moment, jaki przeżywamy.

Zapraszamy do Gietrzwałdu 1. lipca b.r.. Przejdziemy Drogą Krzyżową. Będziemy uczestniczyć we Mszy Świętej odprawianej przez ks. Abpa Andrzeja Dzięgę, który jest honorowym patronem inicjatywy „Pokuta 2033”. Wysłuchamy konferencji ks. prof. Tadeusza Guza, który zainspirował i duchowo prowadzi to dzieło. Uwielbimy Najdroższą Krew Odkupiciela. Powierzymy się Królowej Nieba i Pani Aniołów.

Z racji obowiązujących przepisów nie możliwe jest, aby wszyscy mogli osobiście mogli udać się do Gietrzwałdu. Dlatego też całość tegorocznego czuwania pokutnego będzie transmitowana przez internet. Link do transmisji zostanie podany na stronie – https://pokuta2033.pl

PLAN WYDARZENIA
GIETRZWAŁD / 1 VII 2020 / UROCZYSTOŚĆ KRWI CHRYSTUSA

09:30 ROZPOCZĘCIE CZUWANIA modlitwą różańcową w miejscu objawień – przy figurze Matki Bożej
10:00 MSZA ŚWIĘTA w zwyczajnej formie rytu rzymskiego – przewodniczy ks. ABP ANDRZEJ DZIĘGA, Metropolita Szczecińsko-Kamieński
11:30 DROGA KRZYŻOWA – prowadzi ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
14.:00 KONFERENCJA – ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
15:00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
15:15 WYNAGRADZAJĄCE NABOŻEŃSTWO KU CZCI KRWI CHRYSTUSA
16:00 MSZA ŚWIĘTA w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego – celebruje ks. Łukasz M. Kadziński