Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Instytut Hetmana Żółkiewskiego zaprasza!

Instytut Hetmana Żółkiewskiego 3 października w Warszawie organizuje konferencję z okazji roku Hetmana Żółkiewskiego, poświęconą naszemu patronowi Instytu, wielkiemu wodzowi, strategowi, politykowi Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, a jednocześnie wiernemu słudze Kościoła i czcicielowi Najświętszej Maryi Panny.

W ten sposób uczcimy 102. rocznicę Deklaracji Niepodległości Rady Regencyjnej oraz 400-setną rocznicę bohaterskiej śmierci Żółkiewskiego na polu chwały.

Konferencja odbędzie się w Domu Literatury (ul. Krakowskie Przedmieście 87/89) w Warszawie, a spotkaniu patronuje Pobudka.

AGENDA:

12:00 Wystąpienia prelegentów

14:00 przerwa kawowa

14:15 dyskusja i pytania z sali

15:30 zakończenie

Prelegenci wygłoszą następujące referaty:
prof. Wojciech Polak – „Hetman Stanisław Żółkiewski – żołnierz, polityk i dyplomata w służbie  Rzeczypospolitej”
dr Radosław Sikora – „Bitwa pod Kłuszynem”
prof. Jacek Kowalski – „Sarmacja między Rzymem a Moskwą. Obrazy i pamięć”
Grzegorz Braun – „Moskwa 1610-1612. Stracone zwycięstwo”

W trakcie konferencji będzie można nabyć m.in. biografię hetmana autorstwa Prof. Wojciecha Polaka „Żółkiewski – pogromca Moskwy”, a także najnowsze dzieło dra Radosława Sikory „Wypisy źródłowe do dziejów husarii”.

Wstęp wolny