Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Polecamy październikowe nowości w tym publikację o technologii 5G!

Polska jest właśnie na etapie wdrażania technologii 5G. Wiele się mówi na ten temat, ale wśród zalewu informacji niepewnych, nieprawdziwych i zmanipulowanych, trudno jest ustalić fakty. Książka autora piszącego pod pseudonimem Christopher Klinsky – 5G – narodziny mega totalitaryzmu. Czy jest to również zagrożenie dla naszego zdrowia? oddziela tu ziarna od plew, prezentując to, co pewne i pokazując zagrożenia, które niesie ze sobą 5G.  Publikacja opiera się w dużej mierze na dokumentach, w tym rządowych, unijnych czy WHO oraz naukowych artykułach. https://sklep.osuchowa.org/produkt/christopher-klinsky-5g-narodziny-mega-totalitaryzmu-czy-jest-to-rowniez-zagrozenie-dla-naszego-zdrowia/

Grzegorz, ostatni Rzymianin,sprawował urząd papieski w czasach brutalnych wyładowań geopolitycznych, barbarzyńskich najazdów, ciągłych niepokojów społecznych, a nawet katastrof (jak klęski naturalne i zarazy dżumy), głębokich podziałów kościelnych oraz nieustających rozgrywek politycznych, nie wspominając o przykuwających go w czasie sprawowania pontyfikatu do łoża chorobach. W obecnych czasach, warto uzmysłowić sobie, dlaczego właśnie Grzegorz jako jeden z nielicznych bohaterów minionych wieków otrzymał od historii przydomek „Wielki”. Książka znanej historyk Anne Bernet z pewnością się temu przysłuży.https://sklep.osuchowa.org/produkt/anne-bernet-papiez-grzegorz-wielki-pontyfikat-w-czasach-zarazy/https://sklep.osuchowa.org/produkt/anne-bernet-papiez-grzegorz-wielki-pontyfikat-w-czasach-zarazy/

” Z chwilą, gdy ponad połowa ludności danego kraju otrzymuje całość lub część swoich dochodów od państwa, nie ma odwrotu na drodze zniewolenia. Zwierzęta stale karmione nie chcą i nie mogą obejść się bez swojego żywiciela. Ich los jest zatem z góry przesądzony: karmienie, dojenie, ubój.”  Roland Baader (1940-2012), prywatny przedsiębiorca, przenikliwy analityk i praktyk, podaje nam na tacy – w publikacji „Koniec papierowego pieniądza” –samo sedno podstępu wymierzonego w nasz majątek i trafnie przewiduje następstwa związanej z tym dziejowej przemiany. https://sklep.osuchowa.org/produkt/roland-baader-koniec-pieniadza-papierowego/

Tłumaczony na wiele języków bestseller PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO AZJI to książka napisana dla ludzi Zachodu przez człowieka Wschodu, który doskonale zna i rozumie Azję oraz panujące tam stosunki społeczne, polityczne i gospodarcze.(na język polski przetłumaczył Jerzy Morka).Parag Khanna ukazuje specyfikę Azji, zakorzenioną w jej historii i kulturze, której nie da się zrozumieć patrząc wyłącznie z zachodniej perspektywy. https://sklep.osuchowa.org/produkt/parag-khanna-przyszlosc-nalezy-do-azji-globalny-porzadek-w-xxi-wieku/

Muzyką może być wszystko. W szumie otaczających nas zewsząd dźwięków przestaliśmy już na nie reagować. Zobojętnieliśmy nawet na piękne brzmienia. Muzyki oczywiście najlepiej słuchać, ale warto też o niej mówić i poznawać jej korzenie, style, twórców oraz ich inspiracje. Może w tym pomóc książka z serii Poznajemy – tym razem są to Zagadki muzyczne autorstwa Joanny Olczyk https://sklep.osuchowa.org/produkt/joanna-olczyk-zagadki-muzyczne/