Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Komunikat o odwołaniu pielgrzymki Tradiclaromontana w roku 2020.

Kochani Księża, kochane Siostry, drodzy Uczestnicy dorocznych ogólnopolskich pielgrzymek wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę! W związku z brakiem możliwości fizycznego uczestnictwa większości pielgrzymów w wydarzeniach zaplanowanej pielgrzymki Tradiclaromontana2020, ze smutkiem informujemy, iż tegoroczna pielgrzymka Tradiclaromontana2020 została odwołana. Zawierzamy ten trudny czas naszej najtroskliwszej Opiekunce, Pani i Królowej Narodu Polskiego, Najświętszej Maryi Pannie Jasnogórskiej, a także wstawiennictwu Świętych Stanisława i Wojciecha.

Celem pielgrzymek Tradiclaromontana jest wspólne i jednoczące pielgrzymowanie wiernych Tradycji Łacińskiej z całej Polski do miejsca szczególnie uświęconego obecnością Boga poprzez ikonę Jego Matki. Ogólnopolska pielgrzymka wiernych Tradycji Łacińskiej bez udziału wiernych ze wszystkich duszpasterstw i wspólnot Tradycji Łacińskiej w naszym kraju traci swój zasadniczy cel.

W związku z ograniczeniami prawnymi spowodowanymi stanem epidemicznym i wynikającymi z tego powodu limitami wiernych w kościołach, kustosz Jasnej Góry poinformował, iż w sanktuarium zostały wprowadzone konieczne ograniczenia liczby pielgrzymów. Na dzień dzisiejszy do Kaplicy Matki Bożej może wejść 60 osób, do jasnogórskiej bazyliki – 160, a do Kaplicy Sakramentu Pokuty, gdzie odbywały się zwyczajowo nieszpory naszej pielgrzymki – 36 osób. Porządku i przestrzegania zasad pilnuje straż jasnogórska. Jednocześnie istnieje wysokie prawdopodobieństwo dalszego zwiększania powyższych ograniczeń.

Biorąc pod uwagę, iż w kulminacyjnych wydarzeniach pielgrzymki Tradiclaromontana bierze udział zwykle około 1000 osób, zastosowanie się do powyższych ograniczeń wykluczałoby z udziału w tych wydarzeniach zdecydowaną większość uczestników zaplanowanej pielgrzymki. Tym samym, pozbawiając planowaną pielgrzymkę wymiarów wspólnoty i jedności, które są fundamentem jej zasadniczego celu. W zaistniałym stanie rzeczy, organizator pielgrzymki – Fundacja Inicjatywa Włodowicka po uwzględnieniu głosów samych pielgrzymów i konsultacjach z kapelanem pielgrzymki oraz księżmi konsultorami, zdecydował o odwołaniu tegorocznej pielgrzymki Tradiclaromontana.

Obecnie na Jasnej Górze podczas Apelu Jasnogórskiego śpiewane są Suplikacje. Ojcowie Paulini przypominają, że wołania przebłagalne zanoszone były zawsze w chwilach zagrożeń przed Obliczem Bogarodzicy. Zachęcamy wszystkich wiernych do włączania się w codzienną modlitwę w godzinie Apelu Jasnogórskiego, łącząc się z Jasną Górą przez dostępne środki przekazu.

Wspólnotę Tradycji Łacińskiej tworzą ludzie wiary, a wiec ufamy, że dzięki zawierzeniu Jasnogórskiej Matce Kościoła, jeszcze nieraz dane nam będzie jednoczyć się na wspólnym pielgrzymowaniu do tronu Królowej Polski.

Szczęść Boże!
Zespół ds. Tradiclaromontana

Źródło: http://tradiclaromontana.pl/2020/10/26/komunikat-o-odwolaniu-pielgrzymki-tradiclaromontana-w-roku-2020/