Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Czy wiesz, że… Kilka słów o tradycyjnej Mszy Świętej

– CZY WIESZ, ŻE…
do 1970 roku Msza Święta w Kościele katolickim wyglądała zupełnie inaczej niż dziś?

„(…) ponadto wszędzie należy uszanować nastawienie tych, którzy czują się związani z liturgiczną tradycją łacińską, poprzez szerokie i wielkoduszne zastosowanie wydanych już dawniej przez Stolicę Apostolską zaleceń co do posługiwania się Mszałem Rzymskim według typicznego wydania z roku 1962.” św. Jan Paweł II (1988)

– CZY WIESZ, ŻE…

Msza, o której pisze św. Faustyna i o. Pio, a także większość znanych świętych to tzw. Msza trydencka?

„Confiteor przywołuje na pamięć Jezusa Chrystusa, który przyjął na siebie grzechy nasze i uczynił za nie zadośćuczynienie Ojcu swemu.
Introit wyraża owo gorące pragnienie, z jakim oczekiwali Patriarchowie przyjścia Mesjasza, i dlatego powtarza się dwa razy.
Kyrie elejson, czyli słowa: Panie, zmiłuj się nad nami, przypominają opłakany stan ludzkości przed narodzeniem Chrystusa.
Epistoła czyli list, przypomina naukę Starego Zakonu;
Graduał oznacza pokutę Żydów, po kazaniach św. Jana Chrzciciela; Alleluja, świadczy o weselu duszy, która otrzymała łaskę Bożą;
Ewangelia przypomina wiernym naukę Jezusa Chrystusa.
Różne znaki krzyża, które robi kapłan nad hostią i kielichem oznaczają cierpienia, które poniósł Jezus Chrystus w czasie Swej męki.” św. Jan Maria Vianney

– CZY WIESZ, ŻE…
i Ty możesz uczestniczyć w tej formie Mszy świętej?

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas, przez co nie może być nagle zabronione czy wręcz uważane za szkodliwe. Skłania nas to do tego, byśmy zachowali i chronili bogactwa będące owocem wiary i modlitwy Kościoła i byśmy dali im odpowiednie dla nich miejsce.” Benedykt XVI
_____________

Msza Święta „Trydencka” w kościele Rektorackim w Częstochowie:
poniedziałek-sobota: 07:00
niedziela: 13:30 (msza śpiewana)
Wykłady formacyjne odbywają się co dwa tygodnie (piątek, godzina 18.00).
+Ad maiorem Dei gloriam et Beatissimae Virginis Mariae honorem!

Źródło: http://mszatrydencka.pl