Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Powstał Klucz Pobudki w Wielkiej Brytanii – włącz się w jego działania

Z radością informujemy, że w Heanor (Wielka Brytania) powstał  Klucz Pobudki, czyli kolejna, lokalna struktura Pobudki, zrzeszająca Budzików, chcących realizować program Kościół-Szkoła-Strzelnica-Mennica.

Nie wahaj się, jeśli chcesz zacząć działać! Dołącz do Klucza w Heanor poprzez kontakt z dowódcą – P. Maciejem Przegonem (heanor42005@pobudka.org) lub skontaktuj się z jednym z pozostałych Kluczy Pobudki na terenie całej Polski (https://www.pobudka.org/kontakt/kontakt-z-kluczem/)

PS. Chciałbyś założyć Klucz w swojej miejscowości? Zapoznaj się z warunkami założenia Klucza:

a) powinien być powołany przez minimum 5 osób założycieli (które uprzednio zgłosiły się do Pobudki na stronie www.pobudka.org),

b) zadaniem Kluczy Pobudki jest realizacja programu Pobudki przynajmniej w zakresie jednego spośród 4 obszarów: Kościół, Szkoła, Strzelnica, Mennica (ponadto Klucz ma autonomię w ustalaniu pozostałego zakresu swojego działania)

c) z grona założycieli należy wskazać dowódcę Klucza i jego zastępcę,

d) dowódca nowego Klucza winien jest zgłosić fakt powołania Klucza na adres kontakt@pobudka.org z podaniem następujących danych:

– imiona i nazwiska osób zakładających nowy Klucz,

– wskazanie z imienia i nazwiska dowódcy i jego zastępcę,

– podanie danych do kontaktu z Kluczem: telefon, adres mailowy, adres pocztowy.

e) finalnie następuje rejestracja nowego Klucza przez Sztab Pobudki i zatwierdzenie jego kierownictwa przez Grzegorza Brauna

f) wszelkie zmiany na stanowisku Dowódcy i Zastępcy Dowódcy Klucza, powinny być akceptowane przez Grzegorza Brauna

Zachęcamy do działania!