Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

DOŁĄCZ DO AKCJI MODLITEWNEJ W INTENCJI KS. ABP ANDRZEJA DZIĘGI

„Uczniowie rozpoznali Pana przy łamaniu chleba. A potem w Duchu Świętym łamali chleb. Bo Kościół apostolski żyje Eucharystią. Żyje Chrystusem. Dlatego Kościół nie może pozostać bez Eucharystii, bez Ofiary Chrystusowej, która jest już tu, na ziemi, początkiem Uczty Niebiańskiej. Dlatego Kościół nie przestanie dbać o Eucharystię, bronić Eucharystii, klękać przed Panem obecnym w Najświętszym Sakramencie, aby Go adorować. Nie przestanie się dzielić Eucharystią.” Ks. Abp Andrzej Dzięga.


DOŁĄCZ DO AKCJI MODLITEWNEJ W INTENCJI KS. ABP ANDRZEJA DZIĘGI!

Jesteśmy świadkami oskarżeń wysuwanych wobec ks. abp Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego. Oskarżenia te mają postać publikowanych w mediach wpisów i wypowiedzi osób, które choć nie wprost, zdają się rościć sobie prawo do wydania osądu w iście „brukowym” stylu. Podpierając się troską o dobro bliźniego posuwają się do medialnych technik zdyskredytowania osoby Arcybiskupa.

Jako Katolicy zdecydowanie sprzeciwiamy się takim aktom oskarżenia, które nie mają nic wspólnego z uczciwością, a przedstawiają się jako atak na samą godność urzędu piastowanego przez biskupa, jego osobę oraz dzieła, które są owocem posługi duszpasterskiej. Dla tych którzy znają ks. abp Andrzeja osobiście lub z homilii, oczywista jest jego silna wiara, tradycyjna pobożność, a także miłość do Ojczyzny.

Dlatego jako Katolicy, kierując się miłością do Kościoła i jego biskupa, niezależnie od opinii, zobowiązani jesteśmy przede wszystkim do modlitwy za ks. abp Andrzeja Dzięgę!

Do modlitwy dołączysz tutaj: https://modlitwazaarcybiskupa.pl/