Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Jaworzno – VI Turniej Strzelecki oraz III Turniej Szachowy

Szczęść Boże!

VI Turniej Strzelecki oraz III Turniej Szachowy za nami! Działacze Pobudki z całej Polski mieli okazję wziąć udział w zawodach oraz ćwiczeniach w posługiwaniu się różnymi typami broni palnej. Odbyła się także konferencja, w której wzięli udział: poseł Grzegorz Braun, prezes Fundacji Pobudka – Roman Fritz oraz prezes Fundacji Osuchowa – Włodzimierz Skalik. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty z samoobrony oraz stoisko poświęcone radiołączności. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie oraz gratulacje dla zwycięzców! Wydarzenie zostało zorganizowane przez krakowski Klucz Pobudki.

Szczególne podziękowania dla:
MZSzach (sponsor III Turnieju Szachowego Pobudki)
Obiekt na którym odbył się turniej i konferencja
Zasłużony w walce z lockdownem dostawca śniadania