Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

ROK 2022 z Ojcem Świętym Piusem XI

PIUS XI, który powiedział o Polsce, że znalazł w niej drugą Ojczyznę,  w publikacjach Pobudki z okazji setnej rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową!

Polecamy:

Inne interesujące publikacje z różnych dziedzin dla młodszych i starszych dostępne są na stronie https://sklep.osuchowa.org/