Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Publikacja objęta patronatem Fundacji Osuchowa i Pobudki

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z niezwykle interesującą pozycją, pisaną z perspektywy końca lat 60. XX wieku. Książka dostępna jest na stronie Wydawnictwa 3DOM: https://3dom.pro/19021-wielka-zdrada-idea-zniszczenia-mszy-swietej-hugh-ross-williamson.html

Publikacja objęta patronatem Fundacji Osuchowa i Pobudki

W XVI wieku Europę opanował ruch religijny, zwany Reformacją. Wystąpienia Marcina Lutra, a po nim wielu rozmaitych ludzi, pragnących zmian w Kościele katolickim, doprowadziły do głębokiego i trwałego podziału chrześcijańskiej społeczności. Motywy, jakie kierowały przywódcami nurtu, były różnorakie – zazwyczaj odrzucali oni pewne elementy kościelnego nauczania, niektórzy zaś, jak król Anglii, Henryk VIII Tudor, w rozłamie tym widzieli szansę na uniezależnienie się od papieża i uzyskanie swobody politycznej oraz zysków finansowych po zagarnięciu majątków duchowieństwa. Kiedy  IV Sobór Laterański sformułował dogmat o prawdziwej obecności Chrystusa w postaciach chleba i wina, protestanci potraktowali tę naukę z dużą swobodą, niejednokrotnie sprowadzając istotę prawdziwej Ofiary jedynie do stanowiącej jej przypomnienie uczty.

Wydawnictwo 3DOM prezentuje Państwu książkę pt. Wielka Zdrada. Idea zniszczenia Mszy Świętej, dzieło zawierające dwie broszury pióra anglikańskiego duchownego nawróconego na katolicyzm, Hugh Rossa Williamsona, które zostały napisane ponad pół wieku i stanowią świadectwo wiary autora oraz jego niepokoju w obliczu zmian liturgicznych, jakie zaszły po II Soborze Watykańskim. Pisarz przedstawia w nich reformy, jakim uległ kościół w Anglii po odstępstwie Henryka VIII, kiedy to nastąpiła destrukcja katolickiego rytu sakralnego i utrata znaczenia sakramentów. Williamson, mając w pamięci protestancką rewolucję liturgiczną, z wielkim niepokojem przyglądał się zabiegom Vaticanum II, czynionym w duchu ekumenizmu, dostrzegając w nich echo błędnych idei sprzed ponad czterech wieków.
https://3dom.pro/19021-wielka-zdrada-idea-zniszczenia-mszy-swietej-hugh-ross-williamson.html