Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Nie ma chleba bez wolności – Pobudka na manifestacji

Fundacja Pobudka była jednym ze współorganizatorów społecznego protestu ekonomicznego w Krakowie: „Nie ma chleba bez wolności” oraz debaty „Jak odzyskać Polskę”. Zachęcamy do wysłuchania wystąpień przedstawicieli fundacji wygłoszonych podczas manifestacji.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. prezes fundacji Pobudka oraz wiceprezes Konfederacji Korony Polskiej Roman Fritz oraz lider okręgu szóstego KKP (Lublin): prof. Ryszard Zajączkowski.

Obecni byli  również działacze krakowskiego Klucza Pobudki, przedstawiciele KKP z regionu Śląska oraz reprezentanci NZZWiG.