Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

VIII Konferencja Pobudki „Szkoła” oraz III Zlot Młodych Tradi-Wakacji, Toruń, 2 grudnia 2023

Tegoroczna edycja konferencji „Szkoła” ma na celu przybliżenie rodzicom i młodzieży dostępnych metod i sposobów sprawnej nauki poszczególnych przedmiotów, szczególnie w kontekście nauki samodzielnej i edukacji domowej.
Ocena poszczególnych sposobów uczenia się, wskazanie które z nich przynoszą lepsze efekty, a które słabsze, będzie wartościową wskazówką również dla młodych uczących się w formach szkolnych.
Prelegentami będą eksperci i praktycy nauczania poszczególnych przedmiotów.
Wykład prowadzony przez księdza odniesie się nie tylko do sposobów przekazywania dziecku wiedzy religijnej, ale w ogóle do wychowania w wierze katolickiej.

Gość specjalny: Poseł Włodzimierz Skalik

REJESTRACJA TYLKO DO 30 LISTOPADA: https://go.pobudka.org/IH1Lk0MpUE

Konferencji będzie towarzyszyć III Zlot Młodych Tradi-Wakacji, na który serdecznie zapraszamy młodzież w wieku ok. 14-17 lat.
Wieczorem planujemy wspólne wyjście na wybrane wydarzenie kulturalne.

ZAPRASZAMY!