Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

CYWILIZACJA ŻYCIA, BY GODNIE I DOBRZE ŻYĆ – WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA

Cywilizacja życia, to cywilizacja dojrzałej miłości do siebie samego, innych stworzeń i otoczenia. Szacunek do siebie i innych, sprawiają, że swój kompas wewnętrzny ustawia się na nieprzekraczanie granic innych do godnego traktowania.

Cywilizacja życia poszukuje życiodajnych rozwiązań u źródeł problemu, szuka przyczyn, po to aby je niwelować i czynić otaczający świat lepszym.

Świat dąży do równowagi, został stworzony z miłością i troską, i ma ten kod miłości wpisany we wszystkie dzieła Stwórcy, które nas otaczają.

Gdy czynimy zło z wygody, z przekonań, że to jest OK., to to zło, wcześniej czy później powraca. Czas pokazuje, że tak jest.

Nie można być szczęśliwym krzywdząc innych.

Ksiądz i bioetyk Jan Kaczkowski powiedział: „Moje podejście do życia wywodzi się z chrześcijańskiego personalizmu, który wyraża się w przekonaniu, że żadną osobą nie wolno posłużyć się przedmiotowo”,

a także

„To, że ktoś jest ciężko chory jeszcze przed urodzeniem, nie odbiera mu prawa do życia”.

Przedmiotowe postrzeganie człowieka uderza w wartość i rozumienie istoty człowieczeństwa podważając prawo do godnego traktowania każdej istoty.

Warto zadać sobie pytanie: Dokąd zmierza ludzkość? W perspektywie tu i teraz można postrzegać coś jako praktyczne lub niepraktyczne, wygodne lub niewygodne, ale w perspektywie globalnej dotyczy to całej ludzkości i sposobu w jaki człowiek silniejszy traktuje tego zupełnie bezbronnego czy słabszego.

Fundacja Osuchowa, Pobudka, Fundacja Konfederacji Gietrzwałdzkiej propagują wartości cywilizacji łacińskiej, cywilizację życia, wartości narodowe, patriotyczne i chrześcijańskie.

Wesprzyj nasze działania. Trwa okres rozliczeń PIT i teraz możesz nas wesprzeć przekazując 1,5% podatku na Fundację Osuchowa

KRS: 0000589261  Cel szczegółowy: Pobudka

Kliknij w ten link https://www.osuchowa.org/1,5procenta , by przejść do Programu PIT.

Każda kwota, nawet najdrobniejsza ma dla nas znaczenie, w sumie znaczą one bardzo wiele.

Prosimy przekaż informację dalej!

Za każde wsparcie bardzo dziękujemy!

wesprzyj_nas_1,5_procentem_podatku_osuchowa.org/1,5procenta_