Kościół Szkoła Strzelnica Mennica
Wiadomości
29 listopada 2019
Echem rozbrzmiała miniona Konferencja Pobudki Szkoła, która 23 listopada odbyła się w Częstochowie. Poniżej prezentujemy całość wywiadu przeprowadzonego podczas spotkania, z jego uczestnikami oraz prelegentami, który przeprowadzony został dzięki portalowi Biznestata.com, na czele z jednym z Budzików – P. Arturem Prangą. Panu Arturowi serdecznie dz...
28 listopada 2019
Z radością informujemy, że w ciągu ostatnich dni liczba sygnatariuszy Konfederacji Gietrzwałdzkiej przekroczyła 3500 osób.  Jesteśmy zadowoleni z tego faktu, iż coraz więcej osób dołącza do inicjatywy i identyfikuje się z ideami zawartymi w akcie Konfederacji. I ty możesz zostać sygnatariuszem aktu i zadeklarować się jako Wierny Cywilizacji Łacińsk...
27 listopada 2019
Wydaje się jakby czas uciekał przez palce.  I tym samym przemijają kolejne spotkania Pobudki… Tym razem podsumować możemy minioną Konferencję Pobudki Szkoła, która 23 listopada odbyła się w Częstochowie. Jak było?  Dyskutowaliśmy na temat edukacji domowej, w kontekście duchowej formacji dorosłych w tym zakresie oraz przedstawiony został krótki „i...
26 listopada 2019
„W roku 1877 roku w Gietrzwałdzie Matka Boża objawiła się dwóm dziewczynkom 160 razy. To co głównie wyłaniało się z orędzia Maryi to prośba, aby Różaniec stał się naszą codzienną modlitwą. Te wydarzenia były początkiem wielkiego zrywu. To tam pod Gietrzwałdzkim Klonem i pruskim zaborem Polacy dowiedzieli się, że Polska kiedyś była wielkim krajem i ...