Kościół Szkoła Strzelnica Mennica
Wiadomości
16 grudnia 2020
Mogę widzieć liczne cuda Boga w moim życiu i nadal wątpić. Jaka jest moja wiara❓ „Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: „Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytan...
15 grudnia 2020
Nie masz pomysłu na świąteczny prezent? W  tym roku możesz dzielić nie tylko prezenty, ale i wartości i tym samym wspierać działalność naszej Fundacji i realizację programu Kościół-Szkoła-Strzelnica-Mennica. Podaruj Kalendarz Pobudki 2021: https://sklep.osuchowa.org/produkt/kalendarz-pobudki-wiara-rodzina-wlasnosc-na-rok-2021/ Kalendarz Pobudki 2021 zawiera: – pa...
15 grudnia 2020
Jak wygląda moje posłuszeństwo względem Boga Ojca❓Opiera się tylko na pobożnych słowach i modlitwach czy na konkretnym działaniu w pełnieniu Jego woli❓ Bo „celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego…” „Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Z...
14 grudnia 2020
Co JESZCZE Bóg musiałby zrobić w moim życiu, bym uwierzył? „Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: «Jakim prawem to czynisz? i kto Ci dał tę władzę?» Jezus im odpowiedział: «Ja też zadam wam jedno pytanie: jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Ską...