Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Czańcu koło Bielska-Białej.

Już po raz siódmy 3 marca w ponad 350 miastach Polski, jak również poza granicami naszego kraju (m.in. w 8 światowych metropoliach), w pamiątkowym Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wystartuje ponad 75.000 osób. Po raz drugi taki Bieg odbędzie się w Czańcu koło Bielska-Białej. Długość biegu honorowego – 1963 m – to symboliczny dystans roku śmierci ostatniego Niezłomnego, który poległ w walce czynnej – Józefa Franczaka pseud. Lalek, Laluś. 

Czańcu na pasjonatów tego sportu czeka wyjątkowy pakiet startowy, który zawierać będzie między innymi unikatowe koszulki z wizerunkiem Stanisławy Rachwałowej – Bohaterki VII edycji Biegu Tropem Wilczym oraz pamiątkowe medale. Po biegu w Domu Kultury odbędzie się patriotyczny koncert, w czasie którego wystąpią zespoły AndeoNordica oraz skrzypaczka Anna Gild.

Organizatorem głównego Biegu w Czańcu jest Polska Niepodległa Czaniec, a współorganizatorami są Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych okręg Śląsk Cieszyński oraz Pobudka Klucz Bielsko-Biała.

Zapisu na Bieg Tropem Wilczym w Czańcu można dokonać poprzez wysłanie swojego imienia i nazwiska oraz daty urodzenia na adres e-mail: marcin.opnczaniec@gmail.com. Zapisu można też dokonać w sklepie ŚWIAT PATRIOTY na dworcu PKS w Bielsku-Białej.

Do startu dopuszczeni są wszyscy w dobrym stanie zdrowia potwierdzonym oświadczeniem i dowodem tożsamości (w przypadku nieletnich legitymacją). Osoby nieletnie zobowiązane są posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w Biegu. Weryfikacja przy odbiorze numerów startowych.

Kontakt z organizatorem: Marcin Strzałkowski tel. 601-707-380

http://tropemwilczym.pl/bieg/czaniec/