Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Rekolekcje tradycyjne w Częstochowie

W związku ze zbliżającym się okresem Wielkiego Postu informujemy o corocznych tradycyjnych rekolekcjach w Częstochowie które odbędą się drugiej połowie marca.

Rekolekcje odprawiane są osobno dla kobiet i osobno dla mężczyzn. Każdy dzień rozpoczynają modlitwy poranne i Msza Święta w tradycyjnym rycie , a kończą modlitwy wieczorne i kompleta z rachunkiem sumienia. W ciągu dnia uczestnicy trwają na modlitwie podczas szeregu tradycyjnych nabożeństw odprawianych wedle starych zwyczajów (godzinkach, gorzkich żalach, różańcu, litaniach, drodze krzyżowej i nieszporach). Ważne miejsce w programie rekolekcji zajmuje praktyka częstego nawiedzania Najświętszego Sakramentu oraz wieczorna adoracja z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. W trakcie rekolekcji, każdego wieczora istnieje możliwość wyjścia i uczestnictwa w Apelu Jasnogórskim.

Pełny opis i szczegóły : http://tradicolekcje.pl/o-tradicolekcjach/

Termin rekolekcji żeńskich: 14 – 17 marca A.D. 2019

Termin rekolekcji męskich: 21 – 24 marca A.D. 2019

Program: http://tradicolekcje.pl/program